ขอต้อนรับสู่ โรงพยาบาลแก่งคอย   โรงพยาบาลแก่งคอย กับผู้มีจิตศรัทธาส่งมอบกำลังใจในการปฏิบัติงาน    ข่าวสารสำคัญ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๖  

KKHealth Scoop news EP.51/66 ตอน กิจกรรม "เก็บตัวอย่างน้ำในโรงเรียน เพื่อเฝ้าระวังคุณภาพน้ำอุปโภคบริโภค" (รพ.สต.หนองผักบุ้ง) (31/01/2566)Three column layout dimensions
KKHealth Scoop news EP.50/66 ตอน กิจกรรม "ตรวจสุขภาพประจำปี ให้กับผู้ป่วยคลินิกโรคเรื้อรัง และกลุ่มสงสัยโรคเบาหวาน" (รพ.สต.ห้วยแห้ง) (31/01/2566)Three column layout dimensions
KKHealth Scoop news EP.49/66 ตอน กิจกรรม "ตรวจสุขภาพประจำปี ให้กับผู้ป่วยคลินิกโรคเรื้อรัง" (รพ.สต.ท่าคล้อ) (31/01/2566)Three column layout dimensions
KKHealth Scoop news EP.48/66 ตอน กิจกรรม "การลงพื้นที่ตรวจวัดกลิ่นรบกวน ประเมินและสัมภาษณ์เหตุรำคาญจากกลิ่นเหม็น" (สสอ.แก่งคอย) (30/01/2566)Three column layout dimensions
KKHealth Scoop news EP.47/66 ตอน กิจกรรม "ประชุมวางแผนการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคมาลาเรีย" (รพ.สต.ท่ามะปราง) (30/01/2566)Three column layout dimensions
KKHealth Scoop news EP.46/66 ตอน กิจกรรม "ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพอาหารกลางวัน และอาหารเสริม(นม)" (รพ.สต.ท่าคล้อ) (30/01/2566)Three column layout dimensions
KKHOS Scoop news EP.9/66 ตอน กิจกรรม "การเยี่ยมผู้ป่วย และการให้การดูแลผู้ป่วยกึ่งเฉียบพลัน โดยทีมหมอครอบครัว" (รพ.แก่งคอย) (27/01/2566)Three column layout dimensions
(รับสมัครงาน) ประกาศโรงพยาบาลแก่งคอย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (26/01/2566)Three column layout dimensions
KKHOS Scoop news EP.8/66 ตอน กิจกรรม "การให้บริการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19" (รพ.แก่งคอย) (26/01/2566)Three column layout dimensions
KKHealth Scoop news EP.45/66 ตอน กิจกรรม "อบรมเชิงปฏิบัติการทักษะการเอาชีวิตรอดจากอุบัติเหตุจราจรทางถนน" (สสอ.แก่งคอย) (26/01/2566)Three column layout dimensions
KKHealth Scoop news EP.44/66 ตอน กิจกรรม "พ่นสารเคมีฤทธิ์ตกค้างในพื้นที่แพร่ระบาดของโรคมาลาเรีย" (รพ.สต.ท่ามะปราง) (26/01/2566)Three column layout dimensions
KKHealth Scoop news EP.43/66 ตอน กิจกรรม "การให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง" (รพ.สต.ชำผักแพว) (26/01/2566)Three column layout dimensions
KKHealth Scoop news EP.42/66 ตอน กิจกรรม "การให้บริการคลินิกหมอครอบครัว PCC" (รพ.สต.ทับกวาง) (26/01/2566)Three column layout dimensions
KKHealth Scoop news EP.41/66 ตอน กิจกรรม "ประชุมเฉพาะกิจ เรื่องการป้องกันและควบคุมโรคมาลาเรีย" (รพ.สต.ชะอม) (26/01/2566)Three column layout dimensions
(ข่าวประชาสัมพันธ์) การดำเนินโครงการบรรพชาอุปสมบท ๙๙ รูป ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา (25/01/2566)Three column layout dimensions
KKHOS Scoop news EP.7/66 ตอน กิจกรรม "การเยี่ยมบ้าน คัดกรอง และประเมินสุขภาพผู้สูงอายุ" (รพ.แก่งคอย) (25/01/2566)Three column layout dimensions
KKHealth Scoop news EP.40/66 ตอน กิจกรรม "การสอบสวนอุบัติเหตุ กรณีที่มีผู้เสียชีวิต" (รพ.สต.ห้วยแห้ง) (25/01/2566)Three column layout dimensions
KKHealth Scoop news EP.39/66 ตอน กิจกรรม "สำรวจยุงพาะโรคมาลาเรีย ในพื้นที่โดยรอบบ้านผู้ป่วย" (รพ.สต.โป่งก้อนเส้า) (25/01/2566)Three column layout dimensions
KKHealth Scoop news EP.38/66 ตอน กิจกรรม "การปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยผู้ยากไร้" (รพ.สต.เตาปูน) (25/01/2566)Three column layout dimensions
KKHealth Scoop news EP.37/66 ตอน กิจกรรม "การลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วย IMC" (รพ.สต.ท่าคล้อ) (25/01/2566)Three column layout dimensions
KKHealth Scoop news EP.36/66 ตอน กิจกรรม "การติดตามผลการใช้ไฟฟ้า ภายหลังการติดตั้ง solar cell" (รพ.สต.ชำผักแพว) (25/01/2566)Three column layout dimensions
KKHealth Scoop news EP.35/66 ตอน กิจกรรม "การเฝ้าระวังตามมาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร สำหรับโรงอาหารของโรงเรียน" (รพ.สต.หินซ้อน) (25/01/2566)Three column layout dimensions
KKHealth Scoop news EP.34/66 ตอน กิจกรรม "การตรวจ Thick, Thin film ในกลุ่มเสี่ยงโรคมาลาเรีย" (รพ.สต.ชะอม) (25/01/2566)Three column layout dimensions
KKHealth Scoop news EP.33/66 ตอน กิจกรรม "ฉีดวัคซีนป้องกัน Covid-19 ในสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทับกวาง" (รพ.สต.ทับกวาง) (25/01/2566)Three column layout dimensions
KKHealth Scoop news EP.32/66 ตอน กิจกรรม "การให้ความรู้ อสม. เกี่ยวกับการคัดกรองสุขภาพ โดยใช้แอพพลิเคชั่น สมาร์ท อสม." (รพ.สต.ดอนจาน) (24/01/2566)Three column layout dimensions
KKHealth Scoop news EP.31/66 ตอน กิจกรรม "รณรงค์การควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก" (รพ.สต.หาดสองแคว) (24/01/2566)Three column layout dimensions
KKHealth Scoop news EP.30/66 ตอน กิจกรรม "พ่นสารเคมี ULV ป้องกันโรคมาลาเรีย" (รพ.สต.ชะอม) (24/01/2566)Three column layout dimensions
KKHealth Scoop news EP.29/66 ตอน กิจกรรม "อบรม อย.น้อย ในการดูแลสุขาภิบาลอาหาร-อาหารปลอดภัย" (รพ.สต.ทับกวาง) (24/01/2566)Three column layout dimensions
KKHealth Scoop news EP.28/66 ตอน กิจกรรม "เยี่ยมบ้านผู้ป่วย มอบถุงยังชีพเพื่อใช้ในการดำรงชีวิต" (รพ.สต.พระพุทธบาทน้อย) (24/01/2566)Three column layout dimensions
KKHealth Scoop news EP.27/66 ตอน กิจกรรม "เจาะเลือดตรวจสุขภาพประจำปี ผู้ป่วยในคลินิกโรคเรื้อรัง" (รพ.สต.บ้านป่า) (24/01/2566)Three column layout dimensions
KKHealth Scoop news EP.26/66 ตอน กิจกรรม "เยี่ยมผู้ป่วย IMC" (รพ.สต.ท่าตูม) (23/01/2566)Three column layout dimensions
KKHealth Scoop news EP.25/66 ตอน กิจกรรม "เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง AVM" (รพ.สต.หนองสองห้อง) (23/01/2566)Three column layout dimensions
KKHealth Scoop news EP.24/66 ตอน กิจกรรม "สำรวจสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคมาลาเรีย" (รพ.สต.ชะอม) (23/01/2566)Three column layout dimensions
KKHealth Scoop news EP.23/66 ตอน กิจกรรม "สำรวจแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย เพื่อการป้องกันโรคไข้เลือดออก (รพ.สต.หินซ้อน) (22/01/2566)Three column layout dimensions
KKHealth Scoop news EP.22/66 ตอน กิจกรรม "พ่นสารเคมีกำจัดยุง (ULV) ป้องกันโรคมาลาเรีย (รพ.สต.ชะอม) (22/01/2566)Three column layout dimensions
KKHealth Scoop news EP.21/66 ตอน กิจกรรม "การสำรวจร้านขายของชำที่มีการจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ" (รพ.สต.หินซ้อน) (21/01/2566)Three column layout dimensions
(รับสมัครข้าราชการ) รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (สาธารณสุขอำเภอ) (20/01/2566)Three column layout dimensions
(รับสมัคร พกส.) ประกาศโรงพยาบาลแก่งคอย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (16/01/2566)Three column layout dimensions
(ระเบียบ-ประกาศ) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่รัฐ พ.ศ.๒๕๖๕ (13/01/2566)Three column layout dimensions

 โรงพยาบาลแก่งคอย กับการพัฒนาระบบบริการออนไลน์   การเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)   โรงพยาบาลกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต : เลือกไฟล์วิดีโอที่ต้องการชม

  ศูนย์เกษตรอินทรีย์สำหรับคนพิการ
  ระบบไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์
  PRINCE MAHIDOL AWARD CONFERENCE 2019
  การพัฒนาคุณภาพชีวิต อ.แก่งคอย จ.สระบุรี


 ความรู้ในการดูแลสุขภาพ : เลือกไฟล์วิดีโอที่ต้องการชม

  การช่วยชีวิตด้วย CPR และการใช้เครื่อง AED
  การปฐมพยาบาล # ถูกงูกัด # ชักเกร็ง # เลือดกำเดาไหล # น้ำร้อนลวก
  การปฐมพยาบาล # สิ่งแปลกปลอมอุดกั้นทางเดินหายใจส่วนบน
  เบาหวาน เป็นก็คุมได้
  ปวดหัว สัญญาณอันตราย
  ตับ พระเอกที่ตายตอนจบ
  รู้ทันภัย ไขเลือดออก
  Zika Virus ภัยร้ายใกล้ตัว
  ปอดติดเชื้อ
  โรคหน้าฝนในเด็ก
  รับมือ ภัยร้ายหน้าร้อน Heat Stroke
  เที่ยวหน้าร้อนต้องระวัง
  ภัยเงียบ หินปูนในช่องปาก
  จัดฟัน ปากเน่า ดัดฟันแฟชั่น อันตรายหมอฟันเถื่อน
  เสกฟันขาว ส่อเสี่ยงภัย


 หน่วยงานภายนอกที่สำคัญ  

  สารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS)

ประวัติโรงพยาบาล
ผังโครงสร้างการบริหาร
ประชากร (Population)
การเจ็บป่วย (Sickness)
การเฝ้าระวังโรคเรื้อรัง (Chronic diseases)
การเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา (Surveillance)
สถานะสุขภาพ (Health Status)
การให้บริการ (Service)
ด้านบุคลากร (Personal)
ด้านการเงิน (Financial)
แผนยุทธศาสตร์สาธารณสุข 5 ปี
การดำเนินงานตามตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข
การดำเนินงานแก้ไขปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญ
สรุปผลงานประจำปี (Annual Present)

  การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล

HOSPITAL & HEALTHCARE STANDARDS
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพ HA
การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล
กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล
ความก้าวหน้าการพัฒนาคุณภาพ (PCT)
ความก้าวหน้าการพัฒนาคุณภาพ (HRD)
ความก้าวหน้าการพัฒนาคุณภาพ (ENV)
ความก้าวหน้าการพัฒนาคุณภาพ (INS)
ความก้าวหน้าการพัฒนาคุณภาพ (MMs)
ความก้าวหน้าการพัฒนาคุณภาพ (IC)
ความก้าวหน้าการพัฒนาคุณภาพ (IM)
ความก้าวหน้าการพัฒนาคุณภาพ (RM)
สรุปผลงานการพัฒนาคุณภาพประจำปี
การพัฒนาโรงพยาบาล F2 สู่ F1
มาตรการลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน
การพัฒนาระบบคิวการให้บริการ
การพัฒนาสู่โรงพยาบาลคุณธรรม


  ผลงานสำคัญของหน่วยงาน

กลุ่มงานการแพทย์
กลุ่มงานทันตกรรม
กลุ่มงานการพยาบาล
งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก
งานการพยาบาลอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช
งานการพยาบาลผู้ป่วยในชาย-ผู้ป่วยในเด็ก
งานการพยาบาลผู้ป่วยในหญิง
งานการพยาบาลผู้คลอด
งานหน่วยควบคุมการติดเชื้อ-จ่ายกลาง
งานสุขภาพจิตและจิตเวช
งานโภชนศาสตร์
งานการจัดการเวชระเบียน
งานประชาสัมพันธ์
งานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค
งานเทคนิคการแพทย์
งานรังสีวิทยา
งานเวชปฏิบัติครอบครัว
งานอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม
งานบริการสุขภาพชุมชน
งานเวชกรรมฟื้นฟู
งานการแพทย์แผนไทย
งานการแพทย์แผนจีน
งานพัฒนาคุณภาพบริการและมาตรฐาน
งานประกันสุขภาพ
งานสารสนเทศทางการแพทย์
งานการเงินและการบัญชี
งานพัสดุก่อสร้างและการซ่อมบำรุง
งานธุรการและการบริหารยานพาหนะ
งานแผนงานและยุทธศาสตร์เครือข่ายสุขภาพ
คลินิกพิเศษ (คลินิกโรคเรื้อรัง)
คลินิกพิเศษ (คลินิกชะลอไตเสื่อม)

  เครือข่ายสุขภาพอำเภอแก่งคอย

  ประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร  เฝ้าระวังภาวะวิกฤตด้านสุขภาพจิต

ความรู้ทักษะการไกล่เกลี่ย
แบบวัดความเครียด ๒๐ คำถาม
แบบประเมินความเครียด ST-5
แบบประเมินพฤติกรรมความรุนแรงในวัยรุ่น
แบบประเมินภาวะซึมเศร้าและการฆ่าตัวตาย
แบบรายงานการสอบสวนโรคกรณีฆ่าตัวตาย


 การพัฒนาทรัพยากรบุคคล (HR)  ความโปร่งใส (ITA) & ชมรมจริยธรรม  ดาวน์โหลดเอกสาร

แบบขอใช้ห้องประชุม
แบบขอทำบัตรประจำตัว
แบบใบลาป่วย-กิจส่วนตัว-คลอด
แบบใบลาพักผ่อน
แบบใบขอยกเลิกวันลา
แบบใบขอรถยนต์ทางราชการ
แบบใบสั่งซื้อวัสดุการแพทย์
แบบใบขอสั่งซื้อ/จ้าง
แบบใบแจ้งซ่อม
แบบใบเบิกวัสดุสำนักงาน
แบบขออนุญาตใข้รถยนต์ส่วนตัวฯ
แบบขออนุมัติเบิกเงินบำรุงไปราชการ
โรงพยาบาลแก่งคอย เลขที่ 107 หมู่ 8 ต.ตาลเดี่ยว อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110
โทร. 036-358585 ,036-358586 ,036-358592 FAX.036-358595
(คลินิคประกันสังคม รพ.แก่งคอย) 036-246956 (แพทย์แผนไทย) 036-246955
  จำนวนผู้เข้าชม : 317557