หน่วยงานในโรงพยาบาลแก่งคอย

 

องค์กรแพทย์   ทันตสาธารณสุข   แพทย์แผนจีน   แพทย์แผนไทย   กายภาพบำบัด   เภสัชสาธารณสุข   ชันสูตรโรค
องค์กรแพทย์
 
ทันตสาธารณสุข
 
แพทย์แผนจีน
 
แพทย์แผนไทย
 
กายภาพบำบัด
 
เภสัชสาธารณสุข
 
ชันสูตรโรค
รังสีการแพทย์   กลุ่มการพยาบาล   ห้องบัตร   ผู้ป่วยนอก   อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน   ผู้ป่วยในชาย   ผู้ป่วยในหญิง
รังสีการแพทย์
 
กลุ่มการพยาบาล
 
เวชระเบียน
 
ผู้ป่วยนอก
 
อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน
 
ผู้ป่วยในชาย
 
ผู้ป่วยในหญิง
ห้องคลอด   ห้องผ่าตัด   โภชนาการ   จ่ายกลาง-ซักฟอก   ประชาสัมพันธ์   เวชปฏิบัติ   อาชีวอนามัย
ห้องคลอด
 
ห้องผ่าตัด
 
โภชนาการ
 
จ่ายกลาง-ซักฟอก
 
ประชาสัมพันธ์
 
เวชปฏิบัติ
 
อาชีวอนามัย
บริการสุขภาพชุมชน   การเงินและบัญชี   งานพัสดุ   งานธุรการ   ประกันสุขภาพ   ศูนย์คุณภาพ   ศูนย์ข้อมูล
สุขภาพชุมชน
 
การเงินและบัญชี
 
งานพัสดุ
 
งานธุรการ
 
ศูนย์ประกัน
 
ศูนย์คุณภาพ
 
ศูนย์ข้อมูล

 

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เครือข่ายสุขภาพอำเภอแก่งคอย เลขที่ 107 หมู่ 8 ต.ตาลเดี่ยว อ.แก่งคอย จ.สระบุรี โทร.0-3635-8593 โทรสาร 0-3635-8593