ข่าวประชาสัมพันธ์
ค้นหา
   หมายเลข หัวข้อข่าว                     วันที่       จำนวนผู้ชม
197 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 19 ตุลาคม 2561 16:26:35 5
196 ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อลิฟต์เตียงคนไข้ 2 ตุลาคม 2561 16:04:40 27
195 ประกาศขายทอดตลาดเตาเผาขยะติดเชื้อ 14 กันยายน 2561 14:33:20 48
194 ประกวดราคาซื้อลิฟท์เตียงคนไข้รพ.แก่งคอยด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 31 สิงหาคม 2561 14:04:22 72
193 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ลิฟต์เตียงคนไข้ขนาดไม่น้อยกว่า1000kg 17 กรกฏาคม 2561 15:46:15 94
192 แบบสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเตอร์เน็ตในประเทศไทย จากหน่วยงาน สพธอ. 3 กรกฏาคม 2561 09:30:15 143
191 ตารางแสดงวงเงินงานจ้าง ก่อสร้างรั้วตาข่ายถักตามแบบ 5419 11 พฤษภาคม 2561 16:32:56 299
190 ประกาศ จ้างก่อสร้างรั้วตาข่ายถักตามแบบเลขที่ 5419 11 พฤษภาคม 2561 16:31:21 136
189 เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนน 5 เมษายน 2561 16:40:32 204
188 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง 5 เมษายน 2561 16:40:00 217
187 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานซ่อมแซมถนน 5 เมษายน 2561 15:30:09 183
186 กำหนดราคากลางยาองค์การเภสัชกรรม 31 รายการเดือน 14 กพ.2561 16 กุมภาพันธ์ 2561 11:56:39 315
185 ประกาศราคากลาง จัดซื้อยาจากองค์การเภสัชกรรม 34 รายการ 8 มกราคม 2561 16:11:18 303
184 ใบปปชกำหนดราคากลาง 38 รายการเดือนพฤศจิกายน 2560 24 พฤศจิกายน 2560 15:58:26 356
183 ประกาศรับสมัครนักกายภาพบำบัดและนักวิชาการทันตสาธารณสุข 11 กันยายน 2560 10:42:25 397
182 ประกาศรายชื่อพนักงานกระทรวงสาธารณะสุขทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 29 สิงหาคม 2560 09:00:05 427
181 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ พนักงานกระทรวงสาธารณะสุขทั่วไป 24 สิงหาคม 2560 09:20:54 368
180 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 6 รายการ 22 สิงหาคม 2560 16:08:39 372
179 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ 22 สิงหาคม 2560 16:07:48 332
178 จ้างเหมารักษาความปลอดภัยสถานที่และทรัพย์สิน ปี 2561 (ต่อ) 22 สิงหาคม 2560 16:06:05 302
177 จ้างเหมารักษาความปลอดภัยสถานที่และทรัพย์สิน ปี 2561 22 สิงหาคม 2560 16:05:23 275
176 แบบ ปปช ราคากลางกั้นห้องผู้ป่วยนอก 22 สิงหาคม 2560 16:04:16 250
175 ประกวดราคาซื้อยูนิตทำฟัน และเครื่อง X-ray ฟัน 16 สิงหาคม 2560 16:24:30 246
174 จ้่างเหมาเดินสายและติดตั้งระบบเครือข่ายพร้อมอุปกรณ์เชื่อมต่อของโรงพยาบ 10 สิงหาคม 2560 15:35:13 219
173 ประกาศรับสมัคร เจ้าพนักงานธุรการ 10 สิงหาคม 2560 09:45:53 230
172 เครื่องวัดความดันแบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ 11 กรกฏาคม 2560 15:29:28 248
171 เครื่องให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ (งบบริจาค) 27 มิถุนายน 2560 11:09:50 246
170 ประกาศขยายเวลารับสมัครพนักงานขับรถยนต์ 27 มิถุนายน 2560 10:33:54 246
169 จัดซื้อเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมระบบประมวลผล 23 มิถุนายน 2560 10:16:44 243
168 งบค่าเสื่อม เครื่องดูดสูญญากาศช่วยคลอด 15 มิถุนายน 2560 10:39:34 267
   หมายเลข หัวข้อข่าว                     วันที่       จำนวนผู้ชม
[1]  2  3  4  5  6  next  
 
56 ถ.เทศบาล 3 ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี โทร. 036-211015,223118,223120
FAX. 212038,212084 โทร-หมายเลขของมหาดไทย. 12965,12985
Copyright 2008@Saraburi Provincial Health Office