ข่าวประชาสัมพันธ์
ค้นหา
   หมายเลข หัวข้อข่าว                     วันที่       จำนวนผู้ชม
211 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างทางเชื่อมอาคาร 5 กุมภาพันธ์ 2562 14:10:09 42
210 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี62 (ไตรมาส 1) 28 มกราคม 2562 15:56:33 37
209 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธค.61 28 มกราคม 2562 15:55:53 46
208 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พย.61 28 มกราคม 2562 15:54:56 44
207 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตค.61 28 มกราคม 2562 15:53:27 43
206 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างทางเชื่อมอาคาร 11 มกราคม 2562 16:13:51 82
205 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างก่อสร้างทางเชื่อมอาคาร 11 มกราคม 2562 16:13:14 71
204 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อลิฟต์เตียงคนไข้ขนาดไม่น้อยกว่า1000กิโลกรัม 19 ธันวาคม 2561 14:43:16 116
203 ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (ลิฟต์เตียงคนไข้) 16 พฤศจิกายน 2561 09:56:08 136
202 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พศ.2562(ลิฟต์เตียงคนไข้) 15 พฤศจิกายน 2561 14:05:50 135
201 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 14 พฤศจิกายน 2561 16:15:08 145
200 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 19 ตุลาคม 2561 16:26:35 168
199 ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อลิฟต์เตียงคนไข้ 2 ตุลาคม 2561 16:04:40 178
198 ประกาศขายทอดตลาดเตาเผาขยะติดเชื้อ 14 กันยายน 2561 14:33:20 174
197 ประกวดราคาซื้อลิฟท์เตียงคนไข้รพ.แก่งคอยด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 31 สิงหาคม 2561 14:04:22 201
196 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พศ.2562 (รถตู้) 22 สิงหาคม 2561 15:46:36 23
195 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พศ.2562 20 สิงหาคม 2561 15:42:13 13
194 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พศ.2561 26 กรกฏาคม 2561 15:51:34 12
193 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ลิฟต์เตียงคนไข้ขนาดไม่น้อยกว่า1000kg 17 กรกฏาคม 2561 15:46:15 204
192 แบบสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเตอร์เน็ตในประเทศไทย จากหน่วยงาน สพธอ. 3 กรกฏาคม 2561 09:30:15 251
191 ตารางแสดงวงเงินงานจ้าง ก่อสร้างรั้วตาข่ายถักตามแบบ 5419 11 พฤษภาคม 2561 16:32:56 400
190 ประกาศ จ้างก่อสร้างรั้วตาข่ายถักตามแบบเลขที่ 5419 11 พฤษภาคม 2561 16:31:21 241
189 เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนน 5 เมษายน 2561 16:40:32 289
188 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง 5 เมษายน 2561 16:40:00 296
187 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานซ่อมแซมถนน 5 เมษายน 2561 15:30:09 258
186 กำหนดราคากลางยาองค์การเภสัชกรรม 31 รายการเดือน 14 กพ.2561 16 กุมภาพันธ์ 2561 11:56:39 415
185 ประกาศราคากลาง จัดซื้อยาจากองค์การเภสัชกรรม 34 รายการ 8 มกราคม 2561 16:11:18 375
184 ใบปปชกำหนดราคากลาง 38 รายการเดือนพฤศจิกายน 2560 24 พฤศจิกายน 2560 15:58:26 427
183 ประกาศรับสมัครนักกายภาพบำบัดและนักวิชาการทันตสาธารณสุข 11 กันยายน 2560 10:42:25 467
182 ประกาศรายชื่อพนักงานกระทรวงสาธารณะสุขทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 29 สิงหาคม 2560 09:00:05 500
   หมายเลข หัวข้อข่าว                     วันที่       จำนวนผู้ชม
[1]  2  3  4  5  6  7  next  
 
56 ถ.เทศบาล 3 ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี โทร. 036-211015,223118,223120
FAX. 212038,212084 โทร-หมายเลขของมหาดไทย. 12965,12985
Copyright 2008@Saraburi Provincial Health Office