ข่าวประชาสัมพันธ์
ค้นหา
   หมายเลข หัวข้อข่าว                     วันที่       จำนวนผู้ชม
200 ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (ลิฟต์เตียงคนไข้) 16 พฤศจิกายน 2561 09:56:08 51
199 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พศ.2562(ลิฟต์เตียงคนไข้) 15 พฤศจิกายน 2561 14:05:50 55
198 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 14 พฤศจิกายน 2561 16:15:08 65
197 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 19 ตุลาคม 2561 16:26:35 96
196 ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อลิฟต์เตียงคนไข้ 2 ตุลาคม 2561 16:04:40 100
195 ประกาศขายทอดตลาดเตาเผาขยะติดเชื้อ 14 กันยายน 2561 14:33:20 119
194 ประกวดราคาซื้อลิฟท์เตียงคนไข้รพ.แก่งคอยด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 31 สิงหาคม 2561 14:04:22 144
193 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ลิฟต์เตียงคนไข้ขนาดไม่น้อยกว่า1000kg 17 กรกฏาคม 2561 15:46:15 161
192 แบบสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเตอร์เน็ตในประเทศไทย จากหน่วยงาน สพธอ. 3 กรกฏาคม 2561 09:30:15 199
191 ตารางแสดงวงเงินงานจ้าง ก่อสร้างรั้วตาข่ายถักตามแบบ 5419 11 พฤษภาคม 2561 16:32:56 361
190 ประกาศ จ้างก่อสร้างรั้วตาข่ายถักตามแบบเลขที่ 5419 11 พฤษภาคม 2561 16:31:21 191
189 เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนน 5 เมษายน 2561 16:40:32 247
188 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง 5 เมษายน 2561 16:40:00 258
187 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานซ่อมแซมถนน 5 เมษายน 2561 15:30:09 215
186 กำหนดราคากลางยาองค์การเภสัชกรรม 31 รายการเดือน 14 กพ.2561 16 กุมภาพันธ์ 2561 11:56:39 364
185 ประกาศราคากลาง จัดซื้อยาจากองค์การเภสัชกรรม 34 รายการ 8 มกราคม 2561 16:11:18 339
184 ใบปปชกำหนดราคากลาง 38 รายการเดือนพฤศจิกายน 2560 24 พฤศจิกายน 2560 15:58:26 392
183 ประกาศรับสมัครนักกายภาพบำบัดและนักวิชาการทันตสาธารณสุข 11 กันยายน 2560 10:42:25 430
182 ประกาศรายชื่อพนักงานกระทรวงสาธารณะสุขทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 29 สิงหาคม 2560 09:00:05 463
181 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ พนักงานกระทรวงสาธารณะสุขทั่วไป 24 สิงหาคม 2560 09:20:54 408
180 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 6 รายการ 22 สิงหาคม 2560 16:08:39 404
179 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ 22 สิงหาคม 2560 16:07:48 366
178 จ้างเหมารักษาความปลอดภัยสถานที่และทรัพย์สิน ปี 2561 (ต่อ) 22 สิงหาคม 2560 16:06:05 335
177 จ้างเหมารักษาความปลอดภัยสถานที่และทรัพย์สิน ปี 2561 22 สิงหาคม 2560 16:05:23 306
176 แบบ ปปช ราคากลางกั้นห้องผู้ป่วยนอก 22 สิงหาคม 2560 16:04:16 284
175 ประกวดราคาซื้อยูนิตทำฟัน และเครื่อง X-ray ฟัน 16 สิงหาคม 2560 16:24:30 279
174 จ้่างเหมาเดินสายและติดตั้งระบบเครือข่ายพร้อมอุปกรณ์เชื่อมต่อของโรงพยาบ 10 สิงหาคม 2560 15:35:13 251
173 ประกาศรับสมัคร เจ้าพนักงานธุรการ 10 สิงหาคม 2560 09:45:53 265
172 เครื่องวัดความดันแบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ 11 กรกฏาคม 2560 15:29:28 278
171 เครื่องให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ (งบบริจาค) 27 มิถุนายน 2560 11:09:50 275
   หมายเลข หัวข้อข่าว                     วันที่       จำนวนผู้ชม
[1]  2  3  4  5  6  7  next  
 
56 ถ.เทศบาล 3 ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี โทร. 036-211015,223118,223120
FAX. 212038,212084 โทร-หมายเลขของมหาดไทย. 12965,12985
Copyright 2008@Saraburi Provincial Health Office