ข่าวประชาสัมพันธ์
ค้นหา
   หมายเลข หัวข้อข่าว                     วันที่       จำนวนผู้ชม
189 เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนน 5 เมษายน 2561 16:40:32 41
188 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง 5 เมษายน 2561 16:40:00 42
187 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานซ่อมแซมถนน 5 เมษายน 2561 15:30:09 52
186 กำหนดราคากลางยาองค์การเภสัชกรรม 31 รายการเดือน 14 กพ.2561 16 กุมภาพันธ์ 2561 11:56:39 160
185 ประกาศราคากลาง จัดซื้อยาจากองค์การเภสัชกรรม 34 รายการ 8 มกราคม 2561 16:11:18 187
184 ใบปปชกำหนดราคากลาง 38 รายการเดือนพฤศจิกายน 2560 24 พฤศจิกายน 2560 15:58:26 233
183 ประกาศรับสมัครนักกายภาพบำบัดและนักวิชาการทันตสาธารณสุข 11 กันยายน 2560 10:42:25 298
182 ประกาศรายชื่อพนักงานกระทรวงสาธารณะสุขทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 29 สิงหาคม 2560 09:00:05 313
181 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ พนักงานกระทรวงสาธารณะสุขทั่วไป 24 สิงหาคม 2560 09:20:54 282
180 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 6 รายการ 22 สิงหาคม 2560 16:08:39 288
179 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ 22 สิงหาคม 2560 16:07:48 256
178 จ้างเหมารักษาความปลอดภัยสถานที่และทรัพย์สิน ปี 2561 (ต่อ) 22 สิงหาคม 2560 16:06:05 226
177 จ้างเหมารักษาความปลอดภัยสถานที่และทรัพย์สิน ปี 2561 22 สิงหาคม 2560 16:05:23 203
176 แบบ ปปช ราคากลางกั้นห้องผู้ป่วยนอก 22 สิงหาคม 2560 16:04:16 185
175 ประกวดราคาซื้อยูนิตทำฟัน และเครื่อง X-ray ฟัน 16 สิงหาคม 2560 16:24:30 176
174 จ้่างเหมาเดินสายและติดตั้งระบบเครือข่ายพร้อมอุปกรณ์เชื่อมต่อของโรงพยาบ 10 สิงหาคม 2560 15:35:13 159
173 ประกาศรับสมัคร เจ้าพนักงานธุรการ 10 สิงหาคม 2560 09:45:53 166
172 เครื่องวัดความดันแบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ 11 กรกฏาคม 2560 15:29:28 185
171 เครื่องให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ (งบบริจาค) 27 มิถุนายน 2560 11:09:50 181
170 ประกาศขยายเวลารับสมัครพนักงานขับรถยนต์ 27 มิถุนายน 2560 10:33:54 183
169 จัดซื้อเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมระบบประมวลผล 23 มิถุนายน 2560 10:16:44 182
168 งบค่าเสื่อม เครื่องดูดสูญญากาศช่วยคลอด 15 มิถุนายน 2560 10:39:34 196
167 ประกาศรับสมัครพนักงานขับรถยนต์ 14 มิถุนายน 2560 11:06:39 200
166 งบค่าเสื่อม ปี 60 เครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ 19 พฤษภาคม 2560 09:50:34 225
165 งบเหลือจ่าย ปี 59 เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติแบบล้อเลื่อน 19 พฤษภาคม 2560 09:47:34 225
164 ประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์ 11 รายการ(13 ชนิด) 27 มกราคม 2560 14:57:59 378
163 ราคากลางเครืองปรับอากาศ 27 ธันวาคม 2559 10:54:42 431
162 ประกาศผลสอบนักเทคนิคการแพทย์ 16 ธันวาคม 2559 11:01:44 427
161 แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบคัดเลือกพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง 13 ธันวาคม 2559 10:29:17 426
160 รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขนักเทคนิคการแพทย์ 25 พฤศจิกายน 2559 09:05:18 402
   หมายเลข หัวข้อข่าว                     วันที่       จำนวนผู้ชม
[1]  2  3  4  5  6  next  
 
56 ถ.เทศบาล 3 ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี โทร. 036-211015,223118,223120
FAX. 212038,212084 โทร-หมายเลขของมหาดไทย. 12965,12985
Copyright 2008@Saraburi Provincial Health Office