ข่าวประชาสัมพันธ์
ค้นหา
   หมายเลข หัวข้อข่าว                     วันที่       จำนวนผู้ชม
49 ข้อตกลงในการบันทึกความครอบคลุมการได้รับวัคซีนเจอี 8 พฤษภาคม 2555 11:56:47 1034
48 เกณฑ์คุณภาพผลงานบริการปฐมภูมิ (P4P) ปีงบประมาณ 2555 4 พฤษภาคม 2555 09:59:08 1417
47 สรุปแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการฯ (ยาสูตรผสมซูโดเอฟีดรีน) 3 พฤษภาคม 2555 16:18:14 1088
46 ขอเชิญประชุมสัมมนาวิชาการธาลัสซีเมียแห่งชาติ ครั้งที่ 18 1 พฤษภาคม 2555 15:30:11 1094
45 รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง ตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ 1 พฤษภาคม 2555 15:25:24 1504
44 ซ้อมความเข้าใจการจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ 27 เมษายน 2555 15:46:50 916
43 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 27 เมษายน 2555 14:31:48 929
42 บทความ "สาธารณสุข เตือนระวัง ๖ โรคร้าย อันตรายฤดูร้อน" 24 เมษายน 2555 14:45:19 1065
41 สำรวจความต้องการศึกษาต่อฯ 24 เมษายน 2555 11:56:58 1035
40 การรับขึ้นทะเบียนบุคลากรสายงานเจ้าพนักงานเภสัชกรรม 19 เมษายน 2555 16:29:42 997
39 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ 19 เมษายน 2555 15:05:55 957
38 แนวทางปฏิบัติการควบคุมยาที่มี Pseudoephedrine เป็นส่วนประกอบ 19 เมษายน 2555 09:06:23 1068
37 การรับสมัครและคัดเลือกผู้รับทุนรัฐบาล (กระทรวงสาธารณสุข) 10 เมษายน 2555 16:00:48 1031
36 ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ เรื่อง การรับสมัครสมาชิก ฌกส. 10 เมษายน 2555 15:45:02 924
35 ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ เรื่อง การให้เงินกู้แก่สมาชิก 5 เมษายน 2555 10:37:40 988
34 แนวทางการให้บริการรักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน 3 กองทุน 4 เมษายน 2555 15:21:28 1053
33 ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ เรื่อง ขอรับทุนการศึกษา 2 เมษายน 2555 13:17:06 1060
32 ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ เรื่อง อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 2 เมษายน 2555 13:16:02 1079
31 ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง สอบราคาจ้างเหมารถปรับอากาศ 12 มีนาคม 2555 10:55:35 1037
30 ประกาศโรงพยาบาลแก่งคอย เรื่อง ขยายเวลาการรับสมัครนักจิตวิทยา 19 มกราคม 2555 15:17:13 1324
29 ประกาศโรงพยาบาลแก่งคอย เรื่อง รับสมัครนักจิตวิทยา 28 พฤศจิกายน 2554 14:44:31 1803
28 ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 18 ตุลาคม 2554 15:28:06 1440
26 สอบราคาจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 2 กันยายน 2554 14:46:02 1799
23 ประกาศโรงพยาบาลแก่งคอย เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง 25 กรกฏาคม 2554 17:02:33 2530
22 ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพท 25 กรกฏาคม 2554 16:59:29 1509
21 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ เครื่องจี้ห้ามเลือดไฟฟ้าขนาดกลางกำลังไม่น้อยก 25 กรกฏาคม 2554 16:56:05 2085
20 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโ 25 กรกฏาคม 2554 16:52:40 2562
19 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ เครื่องเอ็กซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า 500 mA 25 กรกฏาคม 2554 16:49:58 1739
18 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตู้อบเด็ก 25 กรกฏาคม 2554 16:48:07 1901
14 ถาม-ตอบ การปรับบัญชีเงินเดือนข้าราชการพลเรือน 25 กรกฏาคม 2554 13:35:33 1569
   หมายเลข หัวข้อข่าว                     วันที่       จำนวนผู้ชม
back  1  2  3  4  5  [6]  7  next  
 
56 ถ.เทศบาล 3 ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี โทร. 036-211015,223118,223120
FAX. 212038,212084 โทร-หมายเลขของมหาดไทย. 12965,12985
Copyright 2008@Saraburi Provincial Health Office