ข่าวประชาสัมพันธ์
ค้นหา
   หมายเลข หัวข้อข่าว                     วันที่       จำนวนผู้ชม
39 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ 19 เมษายน 2555 15:05:55 893
38 แนวทางปฏิบัติการควบคุมยาที่มี Pseudoephedrine เป็นส่วนประกอบ 19 เมษายน 2555 09:06:23 1018
37 การรับสมัครและคัดเลือกผู้รับทุนรัฐบาล (กระทรวงสาธารณสุข) 10 เมษายน 2555 16:00:48 969
36 ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ เรื่อง การรับสมัครสมาชิก ฌกส. 10 เมษายน 2555 15:45:02 868
35 ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ เรื่อง การให้เงินกู้แก่สมาชิก 5 เมษายน 2555 10:37:40 930
34 แนวทางการให้บริการรักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน 3 กองทุน 4 เมษายน 2555 15:21:28 993
33 ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ เรื่อง ขอรับทุนการศึกษา 2 เมษายน 2555 13:17:06 1000
32 ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ เรื่อง อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 2 เมษายน 2555 13:16:02 1019
31 ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง สอบราคาจ้างเหมารถปรับอากาศ 12 มีนาคม 2555 10:55:35 981
30 ประกาศโรงพยาบาลแก่งคอย เรื่อง ขยายเวลาการรับสมัครนักจิตวิทยา 19 มกราคม 2555 15:17:13 1260
29 ประกาศโรงพยาบาลแก่งคอย เรื่อง รับสมัครนักจิตวิทยา 28 พฤศจิกายน 2554 14:44:31 1743
28 ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 18 ตุลาคม 2554 15:28:06 1384
26 สอบราคาจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 2 กันยายน 2554 14:46:02 1739
23 ประกาศโรงพยาบาลแก่งคอย เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง 25 กรกฏาคม 2554 17:02:33 2470
22 ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพท 25 กรกฏาคม 2554 16:59:29 1451
21 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ เครื่องจี้ห้ามเลือดไฟฟ้าขนาดกลางกำลังไม่น้อยก 25 กรกฏาคม 2554 16:56:05 2026
20 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโ 25 กรกฏาคม 2554 16:52:40 2500
19 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ เครื่องเอ็กซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า 500 mA 25 กรกฏาคม 2554 16:49:58 1671
18 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตู้อบเด็ก 25 กรกฏาคม 2554 16:48:07 1841
14 ถาม-ตอบ การปรับบัญชีเงินเดือนข้าราชการพลเรือน 25 กรกฏาคม 2554 13:35:33 1511
13 การปรับโครงสร้างอัตราค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ 25 กรกฏาคม 2554 13:33:08 1071
11 คุณลักษณะครื่องซักผ้าขนาดไม่น้อยกว่า 170 ปอนด์ 19 กรกฏาคม 2554 11:35:33 1266
10 คุณลักษณะเครื่องอบผ้าขนาดไม่น้อยกว่า 170 ปอนด์ 19 กรกฏาคม 2554 11:33:08 1447
9 คุณลักษณะเฉพาะเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 19 กรกฏาคม 2554 11:30:26 1670
8 ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง สอบราคาซื้อคุรุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 11 กรกฏาคม 2554 14:41:57 1578
6 ประกาศจังหวัดสระบุรีเรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 11 กรกฏาคม 2554 14:35:15 1301
   หมายเลข หัวข้อข่าว                     วันที่       จำนวนผู้ชม
back  1  2  3  4  5  [6]  
 
56 ถ.เทศบาล 3 ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี โทร. 036-211015,223118,223120
FAX. 212038,212084 โทร-หมายเลขของมหาดไทย. 12965,12985
Copyright 2008@Saraburi Provincial Health Office