ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : จ้างเหมารักษาความปลอดภัยสถานที่และทรัพย์สิน ปี 2561 (ต่อ) ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง...

รายละเอียดตามเอกสารแนบ


ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง...

  จำนวนผู้เข้าชม : 370

เมื่อวันที่ : 22 สิงหาคม 2560 16:06:05โรงพยาบาลแก่งคอย 107 หมู่ 8 ต.ตาลเดี่ยว อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
โทร. 036-244433,244611 FAX.036-246975