เรื่อง : Cardiac Network Forum
   สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยสำนักบริหารการสาธารณสุข ร่วมกับโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จัดการประชุมวิชาการ Cardiac Network Forum ครั้งที่ ๕ : เครือข่ายหัวใจคนไทยไร้รอยต่อ ระหว่างวันที่ ๓๐ มกราคม - ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ จังหวัดอุบลราชธานี ส่งผลงานวิชาการไปที่ yupha22@gmail.com และลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมและจองที่พักได้ที่ www.uboncnf.com โทร. ๐ ๔๕๒๕ ๕๖๒๑, ๐ ๔๕๒๔ ๔๙๗๓ ต่อ ๑๕๖๙, ๐๘ ๕๑๐๕ ๗๖๗๐

  ผู้ประกาศ Leartchai  Saysaart
  จำวนผู้เข้าชม : 676

เมื่อวันที่ : 15 พฤศจิกายน 2555 10:25:36

 


โรงพยาบาลแก่งคอย 107 หมู่ 8 ต.ตาลเดี่ยว อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
โทร. 036-244433,244611 FAX.036-246975