เรื่อง : การวิจัยเพื่อพัฒนาเขตสุขภาพ
   ด้วยสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การวิจัยเพื่อพัฒนาเขตสุขภาพ” รุ่นที่ ๑ วันที่ ๒๓ – ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมสานใจ ๑ ชั้น ๖ อาคารสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข ผู้ประสานคุณฉัตรทิพย์  วงษ์ปิ่นแก้ว ๐ ๒๘๓๒ ๙๒๑๙

  ผู้ประกาศ Leartchai  Saysaart
  จำวนผู้เข้าชม : 1765

เมื่อวันที่ : 12 พฤศจิกายน 2556 16:25:42

 


โรงพยาบาลแก่งคอย 107 หมู่ 8 ต.ตาลเดี่ยว อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
โทร. 036-244433,244611 FAX.036-246975