เรื่อง : การพัฒนาจิตบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์
   ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยแก้วกัลยาสิขาลัย จัดประชุมวิชาการตลาดนัดความดีสู่การพัฒนาจิตบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ ระหว่างวันที่ ๒ – ๓ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น หลักสี่ กทม. ดุรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.pi.ac.th/home/index.php เลือกแก้วกัลยาสิกขาลัย(ด้านซ้ายมือของpage) และขอความกรุณาส่งแบบตอบรับภายในวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

  ผู้ประกาศ Leartchai  Saysaart
  จำวนผู้เข้าชม : 1742

เมื่อวันที่ : 12 พฤศจิกายน 2556 16:30:48

 


โรงพยาบาลแก่งคอย 107 หมู่ 8 ต.ตาลเดี่ยว อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
โทร. 036-244433,244611 FAX.036-246975