เรื่อง : Acupuncture in Modern Medicine
  สมาคมแพทย์ฝังเข็มและสมุนไพร จัดการประชุมวิชาการ Acupuncture in Moderm Meddicine ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๕๖ ในวันศุกร์ที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ณ โรงแรมนารายณ์ ถนนสีลม กรุงเทพฯ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.thaicupuncture.net โทร. ๐ ๒๖๑๑ ๖๓๕๗ โทรสาร ๐ ๒๖๑๑ ๖๓๕๗

  ผู้ประกาศ Leartchai  Saysaart
  จำวนผู้เข้าชม : 1763

เมื่อวันที่ : 12 พฤศจิกายน 2556 16:33:07

 


โรงพยาบาลแก่งคอย 107 หมู่ 8 ต.ตาลเดี่ยว อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
โทร. 036-244433,244611 FAX.036-246975