เรื่อง : การวิจัยเพื่อเขตสุขภาพ
   ด้วยสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "การวิจัยเพื่อเขตสุขภาพ” รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมสานใจ ๑ ชั้น ๖ อาคารสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข ผู้ประสานคุณฉัตรทิพย์  วงษ์ปิ่นแก้ว   โทร.  ๐ ๒๘๓๒ ๙๒๑๙   โทรสาร ๐ ๒๘๓๒  ๙๒๐๑ www.hsri.or.th , E-mail : hsri@hsri.or.th

  ผู้ประกาศ Leartchai  Saysaart
  จำวนผู้เข้าชม : 1674

เมื่อวันที่ : 28 พฤศจิกายน 2556 10:46:29

 


โรงพยาบาลแก่งคอย 107 หมู่ 8 ต.ตาลเดี่ยว อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
โทร. 036-244433,244611 FAX.036-246975