เรื่อง : ม.ธรรมศาสตร์ รังสิต เปิดอบรมเชิงปฏิบัติการ
    คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จัดโครงการฝึกอบรมปฏิบัติการ ประจำปี ๒๕๕๗  ๒ หลักสูตร ดังนี้  

๑)     เทคนิคการสนทนากลุ่มสำหรับงานด้านสาธารณสุข รุ่นที่ ๒

๒)   การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ

ณ คณะสาธารณสุขศาตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ชั้น ๕ ) ห้อง ๕๓๐ ต. คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี สามารถลงทะเบียนได้ที่  www.fph.tu.ac.th      

ผู้ประสานคุณพิสมัย  มากแพทย์ ๐๘ ๖๕๑๑ ๔๑๓๑ E-mail pisamai28@gmail.com  ๐ ๒๙๘๖ ๙๒๑๓-๙ ต่อ ๗๔๒๕ โทรสาร ๐ ๒๙๘๖ ๙๒๑๓-๙ ต่อ ๗๔๒๕

คุณภัททิรา  เรืองเวช ๐๘ ๖๕๑๑ ๔๑๓๑ E-mail phattira21@gmail.com


  ผู้ประกาศ Leartchai  Saysaart
  จำวนผู้เข้าชม : 1851

เมื่อวันที่ : 28 พฤศจิกายน 2556 10:50:29

 


โรงพยาบาลแก่งคอย 107 หมู่ 8 ต.ตาลเดี่ยว อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
โทร. 036-244433,244611 FAX.036-246975