เรื่อง : ความรู้สู่ความสุขช่วงสุดท้ายของชีวิต
    สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยสถาบันพระบรมราชชนก จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "ความรู้สู่ความสุขช่วงสุดท้ายของชีวิต” ณ วัดวังหิน ต.พลายชุมพล อ.เมือง จ.พิษณุโลก ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๖ มกราคม ๒๕๕๗  ผู้ประสานคุณนงนุช  ชินบุตร ๐๘ ๑๔๔๑ ๓๐๐๕ e - mail address : nongnut@health.moph.go.th    

ภายในวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๖


  ผู้ประกาศ Leartchai  Saysaart
  จำวนผู้เข้าชม : 1648

เมื่อวันที่ : 28 พฤศจิกายน 2556 11:07:33

 


โรงพยาบาลแก่งคอย 107 หมู่ 8 ต.ตาลเดี่ยว อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
โทร. 036-244433,244611 FAX.036-246975