เรื่อง : การอบรมผู้บริหารสาธารณสุขระดับกลางและระดับต้น
   สถาบันพระบรมราชชนกโดยวิทยาลัยนักผู้บริหารจัดอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลางและผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ พื่อเป็นการพัฒนาผู้บริหารในหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ดูรายละเอียดและสมัครผ่านทางแว็บไซต์ www.cpha.ac.th

ผู้ประสานอาจารย์สาวิตรี  แก้วผุดผ่อง ๐๘ ๙๗๗๙ ๘๑๐๕ E-mail : noks2521@gmail.com


  ผู้ประกาศ Leartchai  Saysaart
  จำวนผู้เข้าชม : 2426

เมื่อวันที่ : 28 พฤศจิกายน 2556 11:08:49

 


โรงพยาบาลแก่งคอย 107 หมู่ 8 ต.ตาลเดี่ยว อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
โทร. 036-244433,244611 FAX.036-246975