เรื่อง : Smart Technology for Smart Community
    ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ จัดประชุมวิชาการและนิทรรศการประจำปี ๒๕๕๖ (NECTEC Annual Conference & Exhibitions 2013) ภายใต้หัวข้อ "Smart Technology for Smart Community ชุมชนปราดเปรื่อง ฉลาดด้วยเทคโนโลยี” ในวันศุกร์ที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องกมลทิพย์ โรงแรมเดอะ สุโกศล ( สยามซิตี้ ) ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร  สามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.nectec.or.th/ace2013 ภายในวันศุกร์ที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๖

  ผู้ประกาศ Leartchai  Saysaart
  จำวนผู้เข้าชม : 1818

เมื่อวันที่ : 28 พฤศจิกายน 2556 11:11:41

 


โรงพยาบาลแก่งคอย 107 หมู่ 8 ต.ตาลเดี่ยว อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
โทร. 036-244433,244611 FAX.036-246975