เรื่อง : ม.เกษตรศาสตร์ รับสมัครเข้าศึกษา ป.โท/เอก
   คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะดำเนินการรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.isc.edu.ku.ac.th/specialprogram/  โทร  ๐ ๒๙๔๒ ๘๔๑๓, ๐ ๒๙๔๒ ๘๒๐๐ – ๔๕ ต่อ ๑๕๒๗ , ๑๘๘๔

  ผู้ประกาศ Leartchai  Saysaart
  จำวนผู้เข้าชม : 1858

เมื่อวันที่ : 28 พฤศจิกายน 2556 11:14:59

 


โรงพยาบาลแก่งคอย 107 หมู่ 8 ต.ตาลเดี่ยว อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
โทร. 036-244433,244611 FAX.036-246975