หมายเลข รพศ./รพท./รพช.
ลำดับ ชื่อ/สถานที่ หมายเลขโทรศัพท์ E-Mail
1 โรงพยาบาลสระบุรี 0-3631-6552-5
2 โรงพยาบาลพระพุทธบาท 0-3626-6111 , 0-3632-3291-4
3 โรงพยาบาลแก่งคอย 0-3624-4433 , 0-3624-4611
4 โรงพยาบาลหนองแค 0-3632-6213
5 โรงพยาบาลบ้านหมอ 0-3620-1595 , 0-3620-1171
6 โรงพยาบาลเสาไห้ 0-3639-1253-4
7 โรงพยาบาลหนองแซง 0-3639-9224 , 0-3639-9234
8 โรงพยาบาลวิหารแดง 0-3637-7300
9 โรงพยาบาลมวกเหล็ก 0-3634-1560 , 03634-1860
10 โรงพยาบาลวังม่วงสัทธรรม 0-3635-9134-5
11 โรงพยาบาลหนองโดน 0-3639-7111
12 โรงพยาบาลดอนพุด 0-3639-5111
13 โรงพยาบาลมิตรภาพ
14 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์(สระบุรี) 0-3631-5555
15 โรงพยาบาลค่ายอดิศรโรงพยาบาลแก่งคอย 107 หมู่ 8 ต.ตาลเดี่ยว อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
โทร. 036-358585 ,036-358586 ,036-358592 FAX.036-358595