หมายเลข สสอ./สถานีอนามัย
ลำดับ ชื่อ/สถานที่ หมายเลขโทรศัพท์ E-Mail
1 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแก่งคอย (sasukkaengkhoi-kk) 0-3624-5600 kk_publichealth@hotmail.com
2 รพ.สต.ทับกวาง (Thabkwanghealth-kk) 0-3635-7507 thabkwanghealth@hotmail.com
3 รพ.สต.หนองผักบุ้ง (Nongpugbung213-kk) 0-3632-9696 nongpakbung213@hotmail.com
4 รพ.สต.ตาลเดี่ยว (Taldeaw-kk) 0-3624-4487 taldeaw_214@hotmail.com
5 รพ.สต.ห้วยแห้ง (Huayhang.kk) 0-3671-5240 huayhang@hotmail.com
6 รพ.สต.หนองสองห้อง (Hnong216.kk) 0-3623-7411 nong2hong@hotmail.com
7 รพ.สต.ท่าคล้อ (Thakloh-kk) 0-3671-5447 thakloh@hotmail.com
8 รพ.สต.หาดสองแคว (Hard2care-kk) 0-3630-6218 hard2care@hotmail.com
9 รพ.สต.หินซ้อน (Hinsorn201_kk) 0-3672-2313 hinsorn201@hotmail.com
10 รพ.สต.บ้านธาตุ (Bantad-kk) 0-3624-6669 bantad219@hotmail.com
11 รพ.สต.บ้านป่า (Banpar204kk) 0-3624-5319 banpar036245719@hotmail.com
12 รพ.สต.ท่าตูม (Thatoom2-kk) 0-3671-5676 thatoom52@hotmail.com
13 รพ.สต.ชะอม (Chaom208-kk) 08-6308-3731 chaom208@hotmail.com
14 รพ.สต.สองคอน (Songkon210) 0-3624-5365 songkon210@hotmail.com
15 รพ.สต.พระพุทธบาทน้อย (Prabatnoy) 0-3626-2535 prabatnoy@hotmail.com
16 รพ.สต.เตาปูน (Taopoon) 0-3636-1324 taopoon211@hotmail.com
17 รพ.สต.ชำผักแพว (Chumpakpacw-kk) 0-3624-1936 chumpakpoacw@hotmail.com
18 รพ.สต.ดอนจาน (Donjan215-kk) 08-6043-5235 donjan215@hotmail.com
19 รพ.สต.ท่ามะปราง (Thamapang-kk) 0-3671-5041 thamapang@hotmail.com
20 รพ.สต.โป่งก้อนเส้า (Pongkonsao) 08-6461-3178 pongkonsao@hotmail.comโรงพยาบาลแก่งคอย 107 หมู่ 8 ต.ตาลเดี่ยว อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
โทร. 036-358585 ,036-358586 ,036-358592 FAX.036-358595