หมายเลข สสอ./สถานีอนามัย
ลำดับ ชื่อ/สถานที่ หมายเลขโทรศัพท์ E-Mail
1 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแก่งคอย (sasukkaengkhoi-kk)
2 รพ.สต.ทับกวาง (Thabkwanghealth-kk)
3 รพ.สต.หนองผักบุ้ง (Nongpugbung213-kk)
4 รพ.สต.ตาลเดี่ยว (Taldeaw-kk)
5 รพ.สต.ห้วยแห้ง (Huayhang.kk)
6 รพ.สต.หนองสองห้อง (Hnong216.kk)
7 รพ.สต.ท่าคล้อ (Thakloh-kk)
8 รพ.สต.หาดสองแคว (Hard2care-kk)
9 รพ.สต.หินซ้อน (Hinsorn201_kk)
10 รพ.สต.บ้านธาตุ (Bantad-kk)
11 รพ.สต.บ้านป่า (Banpar204kk)
12 รพ.สต.ท่าตูม (Thatoom2-kk)
13 รพ.สต.ชะอม (Chaom208-kk)
14 รพ.สต.สองคอน (Songkon210)
15 รพ.สต.พระพุทธบาทน้อย (Prabatnoy)
16 รพ.สต.เตาปูน (Taopoon)
17 รพ.สต.ชำผักแพว (Chumpakpacw-kk)
18 รพ.สต.ดอนจาน (Donjan215-kk)
19 รพ.สต.ท่ามะปราง (Thamapang-kk)
20 รพ.สต.โป่งก้อนเส้า (Pongkonsao)โรงพยาบาลแก่งคอย 107 หมู่ 8 ต.ตาลเดี่ยว อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
โทร. 036-358585 ,036-358586 ,036-358592 FAX.036-358595