อื่นๆ เช่น ร้านอาหาร/ร้านค้า ต่างๆ
ลำดับ ชื่อ/สถานที่ หมายเลขโทรศัพท์ E-Mailโรงพยาบาลแก่งคอย 107 หมู่ 8 ต.ตาลเดี่ยว อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
โทร. 036-358585 ,036-358586 ,036-358592 FAX.036-358595