ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช จังหวัดลพบุรี (25 ธ.ค.2555)

   คณะทำงานด้านการดูแลผู้ป่วย-ผู้พิการ-ผู้ที่สังคมควรช่วยเหลือเกื้อกูล (ทีมโอบอุ้ม) ของอำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช จังหวัดลพบุรี โดยมีผู้อำนวยการโรงพยาบาลแก่งคอย, สาธารณสุขอำเภอแก่งคอย และทีมงานโอบอุ้มของอำเภอแก่งคอย ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป ณ ห้องประชุมใหญ่ โรงพยาบาลแก่งคอย หลังจากนั้นได้นำผู้มาศึกษาดูงานเข้าเยี่ยมชมวิธีการทำงาน (การดูแลผู้ป่วย) ในพื้นที่ (รพ.สต.ทับกวาง) โดย ผอ.รพ.สต.และทีมงานให้การต้อนรับ


รูปกิจกรรม..ที่เกี่ยวข้อง www.kkhos.com/Album/Caregiver/index.htmlเครือข่ายสุขภาพอำเภอแก่งคอย 107 หมู่ 8 ต.ตาลเดี่ยว อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
โทร. 036-358585 ,036-358586 ,036-358592 FAX.036-358594