Participants to the Prince Mahidol Award Conference 2013 at Kaengkhoi Hospital. (30 ม.ค.2556) (ภาคแรก)

   ผู้เข้าประชุมวิชาการรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2556 (Prince Mahidol Award Conference 2013) จาก 21 ประเทศ จำนวน 30 คน มาศึกษาดูงานเรื่อง "พลังอาสาสมัครสาธารณสุขในการป้องกันควบคุมไข้เลือดออกในชุมชน" ในการนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี และคณะเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแก่งคอย บรรยายสรุปเรื่อง "การป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก จังหวัดสระบุรี" หลังจากนั้นได้นำผู้เข้าประชุมไปยังโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่า เพื่อศึกษาดูงานต่อไป

 


รูปกิจกรรม..ที่เกี่ยวข้อง www.kkhos.com/Album/Mahidol1/index.htmlเครือข่ายสุขภาพอำเภอแก่งคอย 107 หมู่ 8 ต.ตาลเดี่ยว อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
โทร. 036-358585 ,036-358586 ,036-358592 FAX.036-358594