"เราคนไทย...ไม่ทิ้งกัน" สร้างเสริมพลัง แบ่งปันน้ำใจ

โรงพยาบาลแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
สอบถามเพิ่มเติมโทร 0-3635-8585, 0-3635-8586, 0-3635-8592

โรงพยาบาลแก่งคอย

เลขที่ 107 หมู่ 8 ต.ตาลเดี่ยว อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
โทร. 036-358585, 036-358586, 036-358592
FAX. 036-358595

ที่ตั้ง