ประกาศ เผยแพร่ การจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (29/03/2567)Three column layout dimensions
ประกาศโรงพยาบาลแก่งคอย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (12/02/2567)
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (19/01/2567)
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (05/01/2567)
ประกาศ   คณะกรรมการ   เอกสารประกวดราคา
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (22/12/2566)
ประกาศ   งบประมาณและราคาอ้างอิง   ขอบเขตของงานจ้างเหมา
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง เงื่อนไขและวิธีการปฎิบัติเกี่ยวกับการขายทอดตลาดอาคาร/สิ่งปลูกสร้าง (29/11/2566)
ประกาศโรงพยาบาลแก่งคอย เรื่อง เงื่อนไขและวิธีการปฎิบัติเกี่ยวกับการขายทอดตลาดพัสดุ (28/09/2566)
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัยสถานที่และทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (05/09/2566)
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัยสถานที่และทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (21/07/2566)
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT Scan) จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (30/03/2566)
ประกาศ   เอกสารประกวดราคา   คุณลักษณะเฉพาะ
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (14/02/2566)
ประกาศ   ราคาอ้างอิง   คุณลักษณะเฉพาะ
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (26/09/2565)
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่องการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (12/09/2565)
ประกาศ   เอกสารประกวดราคา
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัยสถานที่และทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (01/09/2565)
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่องการประกวดราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัยสถานที่และทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (10/08/2565)
ประกาศ   เอกสารประกวดราคา
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) (13/06/2565)
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัยสถานที่และทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (14/09/2564)
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่องการประกวดราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัยสถานที่และทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (27/08/2564)
ประกาศ   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ
ประกาศโรงพยาบาลแก่งคอย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ที่ติดตั้งบนหลังคา (Solar rooftop) พร้อมติดตั้ง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาคของหน่วยบริการ (27/07/2564)
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหอพักผู้ป่วยเพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 แบบห้องแยกการติดเชื้อทางอากาศ สำหรับแบบหอพักผู้ป่วยพิเศษ มีห้องน้ำ โรงพยาบาลแก่งคอย ตำบลตาลเดี่ยว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) (06/05/2564)
ประกาศโรงพยาบาลแก่งคอย เรื่อง เงื่อนไขและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการขายทอดตลาดพัสดุ (05/02/2564)
ประกาศโรงพยาบาลแก่งคอย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (28/10/2563)
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัยสถานที่และทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (14/09/2563)
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่องการประกวดราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัยสถานที่และทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (18/08/2563)
ประกาศ   เอกสารประกวดราคา
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (13/08/2563)
ประกาศโรงพยาบาลแก่งคอย เรื่อง เงื่อนไขและวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการขายทอดตลาดบ้านพักข้าราชการ ระดับ ๕-๖ (03/08/2563)
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คโทรนิกส์ (e-bidding) (25/05/2563)
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (20/05/2563)
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่องการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบติดผนัง (มีฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต่ำกว่า ๒๔,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๓๐ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (18/10/2562)
ประกาศ   ราคาอ้างอิง   รายละเอียดครุภัณฑ์   ผังการติดตั้ง   การติดตั้งคอยล์ร้อน
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่องการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบติดผนัง (มีฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต่ำกว่า ๒๔,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๓๐ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (03/10/2562)
ประกาศ   ราคาอ้างอิง   รายละเอียดครุภัณฑ์   ผังการติดตั้ง   การติดตั้งคอยล์ร้อน
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัยสถานที่และทรัพย์สิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คโทรนิกส์ (e-bidding) (23/09/2562)
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัยสถานที่และทรัพย์สิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คโทรนิกส์ (e-bidding) (05/09/2562)
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (แผนการจ้างเหมารักษาความปลอดภัยสถานที่และทรัพย์สิน) (03/09/2562)
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการยูนิตทำฟัน จำนวน ๔ หน่วย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คโทรนิกส์ (e-bidding) (28/08/2562)
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (26/08/2562)
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคา เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ (05/07/2562)
เอกสารประกวดราคา เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ (05/07/2562)
บก.๐๑ ราคากลางทางลาด (05/07/2562)
จำหน่ายพัสดุ (05/07/2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานตกแต่งภายในอาคารเทคนิคการแพทย์ (04/07/2562)
ประกาศเผยแพร่แผนตกแต่งภายใน (13/06/2562)
BOQ งานตกแต่งภายในอาคารเทคนิคการแพทย์ (13/06/2562)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานตกแต่งภายในอาคารเทคนิคการแพทย์ (14/06/2562)
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนจ้างตกแต่งภายใน (14/06/2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอจ้างออกแบบตกแต่งภายใน (23/05/2562)
เผยแพร่แผนจ้างออกแบบตกแต่งภายใน (15/05/2562)
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ครั้งที่ 2 (14/05/2562)
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องรับสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิตอล (29/04/2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องปรับอากาศอินเวอร์เตอร์ งบพพ. (19/04/2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องปรับอากาศ ระบบอินเวอร์เตอร์ (01/04/2562)
ประกาศเผยแพร่แผน (แอร์) นวัตกรรมไทย (29/03/2562)
ประกาศราคาจ้างก่อสร้างทางเชื่อมอาคาร (11/01/2562)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (11/01/2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อลิฟต์เตียงคนไข้ขนาดไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ กิโลกรัม (๖ ชั้น) (19/12/2561)
ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (ลิฟต์เตียงคนไข้) (16/12/2561)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พศ.2562(ลิฟต์เตียงคนไข้) (15/11/2561)
AAAบัญชีรายการครุภัณฑ์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข_2018-10-26-034949 (12/11/2561)
สเปค เครื่องรับสัญญาณภาพ (05/11/2561)
กำจัดขยะ (01/11/2561)
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (19/10/2561)
ประกาศขายทอดตลาดเตาเผาขยะติดเชื้อ (14/09/2561)

  สารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS)

ประวัติโรงพยาบาล
ผังโครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบบุคลากร
ประชากร (Population)
การเจ็บป่วย (Sickness)
การเฝ้าระวังโรคเรื้อรัง (Chronic diseases)
การเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา (Surveillance)
สถานะสุขภาพ (Health Status)
การให้บริการ (Service)
ด้านบุคลากร (Personal)
ด้านการเงิน (Financial)
แผนยุทธศาสตร์สาธารณสุข 5 ปี
การเยี่ยมติดตามการแก้ไขปัญหาสาธารณสุข
การนิเทศงานสาธารณสุขประจำปี (เขตสุขภาพ)
การนิเทศงานสาธารณสุขประจำปี (สสจ.สระบุรี)
สรุปผลงานประจำปี (Annual Present)

  การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล

คู่มือมาตรฐาน รพ.และบริการสุขภาพ ฉบับที่ 5
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพ HA
การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล
กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล
ความก้าวหน้าการพัฒนาคุณภาพ (PCT)
ความก้าวหน้าการพัฒนาคุณภาพ (HRD)
ความก้าวหน้าการพัฒนาคุณภาพ (ENV)
ความก้าวหน้าการพัฒนาคุณภาพ (INS)
ความก้าวหน้าการพัฒนาคุณภาพ (MMs)
ความก้าวหน้าการพัฒนาคุณภาพ (IC)
ความก้าวหน้าการพัฒนาคุณภาพ (IM)
ความก้าวหน้าการพัฒนาคุณภาพ (RM)
สรุปผลงานการพัฒนาคุณภาพประจำปี
การพัฒนาโรงพยาบาล F2 สู่ F1
มาตรการลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน (Solar cell)
บริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม
การพัฒนาระบบคิวการให้บริการ
การพัฒนาสู่โรงพยาบาลคุณธรรม


  ผลงานสำคัญของหน่วยงาน

กลุ่มงานการแพทย์
กลุ่มงานทันตกรรม
กลุ่มงานการพยาบาล
งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก
งานการพยาบาลอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช
งานการพยาบาลผู้ป่วยในชาย-ผู้ป่วยในเด็ก
งานการพยาบาลผู้ป่วยในหญิง
งานการพยาบาลผู้คลอด
งานหน่วยควบคุมการติดเชื้อ-จ่ายกลาง
งานสุขภาพจิตและจิตเวช
งานโภชนศาสตร์
งานการจัดการเวชระเบียน
งานประชาสัมพันธ์
งานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค
งานเทคนิคการแพทย์
งานรังสีวิทยา
งานเวชปฏิบัติครอบครัว
งานอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม
งานบริการสุขภาพชุมชน
งานเวชกรรมฟื้นฟู
งานการแพทย์แผนไทย
งานการแพทย์แผนจีน
งานพัฒนาคุณภาพบริการและมาตรฐาน
งานประกันสุขภาพ
งานสารสนเทศทางการแพทย์
งานการเงินและการบัญชี
งานพัสดุก่อสร้างและการซ่อมบำรุง
งานธุรการและการบริหารยานพาหนะ
งานแผนงานและยุทธศาสตร์เครือข่ายสุขภาพ
งานลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Service)
คลินิกพิเศษ (คลินิกโรคเรื้อรัง)
คลินิกพิเศษ (คลินิกชะลอไตเสื่อม)

  เครือข่ายสุขภาพอำเภอแก่งคอย

  ประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร  เฝ้าระวังภาวะวิกฤตด้านสุขภาพจิต

ความรู้ทักษะการไกล่เกลี่ย
แบบวัดความเครียด ๒๐ คำถาม
แบบประเมินความเครียด ST-5
แบบประเมินพฤติกรรมความรุนแรงในวัยรุ่น
แบบรายงานการเฝ้าระวังการทำร้ายตนเอง
แบบประเมินภาวะซึมเศร้าและการฆ่าตัวตาย
แบบรายงานการสอบสวนโรคกรณีฆ่าตัวตาย

 การพัฒนาทรัพยากรบุคคล (HR)  ดาวน์โหลดเอกสาร

แบบขอข้อมูลภาพกล้องวงจรปิด
แบบขอใช้ห้องประชุม
แบบขอทำบัตรประจำตัว
แบบใบลาป่วย-กิจส่วนตัว-คลอด
แบบใบลาพักผ่อน
แบบขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศ
แบบขอยกเลิกวันลา
แบบใบขอรถยนต์ทางราชการ
แบบใบสั่งซื้อวัสดุการแพทย์
แบบใบขอสั่งซื้อ/จ้าง
แบบใบแจ้งซ่อม
แบบใบเบิกวัสดุสำนักงาน
แบบขออนุญาตใข้รถยนต์ส่วนตัวฯ
แบบขออนุมัติเบิกเงินบำรุงไปราชการ

 หน่วยงานและระบบภายนอกที่สำคัญ

โรงพยาบาลแก่งคอย
เลขที่ 107 หมู่ 8 ต.ตาลเดี่ยว อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110
โทร. 036-358585, 036-358586, 036-358592 โทรสาร 036-358595
(คลินิคประกันสังคม รพ.แก่งคอย) โทร. 036-246956
(แพทย์แผนไทย รพ.แก่งคอย) โทร. 036-246955

  จำนวนผู้เข้าชม :329082