ข่าวสารกิจกรรมสำคัญของโรงพยาบาล (KKHOS Scoop news)

KKHOS Scoop news EP.17/66 ตอน กิจกรรม "จัดกิจกรรมเพื่อประชาชน โดย "ทีมจิตอาสา" โรงพยาบาลแก่งคอย" (รพ.แก่งคอย) (01/05/2566)Three column layout dimensions
KKHOS Scoop news EP.16/66 ตอน กิจกรรม "ร่วมงานแถลงข่าว ประชาสัมพันธ์ งานแก่งคอยย้อนรอยสงครามโลก ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๖" (รพ.แก่งคอย) (22/03/2566)
KKHOS Scoop news EP.15/66 ตอน กิจกรรม "การประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต (พชอ.) อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี" (รพ.แก่งคอย) (21/03/2566)
KKHOS Scoop news EP.14/66 ตอน กิจกรรม "การเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ คัดกรอง ๙ ด้าน และประเมินผู้สูงอายุ" (รพ.แก่งคอย) (24/02/2566)
KKHOS Scoop news EP.13/66 ตอน กิจกรรม "กิจกรรมโอบอุ้มสัญจร เยี่ยมผู้ป่วย ให้กำลังใจ วางแผนการทำงาน สร้างความเข้มแข็งทีมโอบอุ้ม" (รพ.แก่งคอย) (22/02/2566)
KKHOS Scoop news EP.12/66 ตอน กิจกรรม "การเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ คัดกรอง ๙ ด้าน ฟื้นฟูสมรรถภาพการเดิน และการช่วยเหลือตนเองของผู้สูงอายุ" (รพ.แก่งคอย) (08/02/2566)
KKHOS Scoop news EP.11/66 ตอน กิจกรรม "การเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ คัดกรอง ๙ ด้าน ดูแลสุขภาพช่องปาก และการฟื้นฟูสมรรถภาพ" (รพ.แก่งคอย) (07/02/2566)
KKHOS Scoop news EP.10/66 ตอน กิจกรรม "การเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ คัดกรอง ๙ ด้าน ดูแลสุขภาพช่องปาก และการฟื้นฟูสมรรถภาพ" (รพ.แก่งคอย) (01/02/2566)
KKHOS Scoop news EP.9/66 ตอน กิจกรรม "การเยี่ยมผู้ป่วย และการให้การดูแลผู้ป่วยกึ่งเฉียบพลัน โดยทีมหมอครอบครัว" (รพ.แก่งคอย) (27/01/2566)
KKHOS Scoop news EP.8/66 ตอน กิจกรรม "การให้บริการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19" (รพ.แก่งคอย) (26/01/2566)
KKHOS Scoop news EP.7/66 ตอน กิจกรรม "การเยี่ยมบ้าน คัดกรอง และประเมินสุขภาพผู้สูงอายุ" (รพ.แก่งคอย) (25/01/2566)
KKHOS Scoop news EP.6/66 ตอน กิจกรรม "การประเมินมาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมและสนับสนุนการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ผสมผสานเสริมพลังแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก" (รพ.แก่งคอย) (19/01/2566)
KKHOS Scoop news EP.5/66 ตอน กิจกรรม "สร้างเสริมสุขภาพ (กีฬาสี) คปสอ.แก่งคอย" (รพ.แก่งคอย) (11/01/2566)
KKHOS Scoop news EP.4/66 ตอน กิจกรรม "เชิญชวนร่วมงานวันเด็ก ปี ๒๕๖๖ รพ.แก่งคอย" (รพ.แก่งคอย) (08/01/2566)
KKHOS Scoop news EP.3/66 ตอน กิจกรรม "เดิน-วิ่ง สร้างเสริมสุขภาพ คปสอ.แก่งคอย" (รพ.แก่งคอย) (05/01/2566)
KKHOS Scoop news EP.2/66 ตอน กิจกรรม "การอบรมโครงการรณรงค์ตรวจคัดกรองโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน ให้กับกลุ่ม อสม.ตำบลตาลเดี่ยว" (รพ.แก่งคอย) (05/01/2566)
KKHOS Scoop news EP.1/66 ตอน กิจกรรม "ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๖" (รพ.แก่งคอย) (05/01/2566)
KKHOS Scoop news EP.15/65 ตอน กิจกรรม "การให้บริการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 ณ คลินิกประกันสังคม โรงพยาบาลแก่งคอย" (รพ.แก่งคอย) (29/12/2565)
KKHOS Scoop news EP.14/65 ตอน กิจกรรม "โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๖" (รพ.แก่งคอย) (28/12/2565)
KKHOS Scoop news EP.13/65 ตอน กิจกรรม "การจัดกิจกรรม Sport Relax and Alert" (รพ.แก่งคอย) (27/12/2565)
KKHOS Scoop news EP.12/65 ตอน กิจกรรม "ลงนามถวายพระพร และร่วมอธิฐานจิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล" (รพ.แก่งคอย) (22/12/2565)
KKHOS Scoop news EP.11/65 ตอน การจัดบริการศูนย์ร่วมสุขตำบลชำผักแพว (รพ.สต.ชำผักแพว) (15/12/2565)
KKHOS Scoop news EP.10/65 ตอน การจัดบริการศูนย์ร่วมสุขตำบลชะอม (รพ.สต.ชะอม) (09/12/2565)
KKHOS Scoop news EP.9/65 ตอน การให้บริการวัคซีน COVID-19 ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕ (รพ.แก่งคอย) (08/12/2565)
KKHOS Scoop news EP.8/65 ตอน การจัดบริการศูนย์ร่วมสุขตำบลชำผักแพว (รพ.สต.ชำผักแพว) (24/11/2565)
KKHOS Scoop news EP.7/65 ตอน การฝึกซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่ด้านอัคคีภัย ณ รพ.แก่งคอย จ.สระบุรี (รพ.แก่งคอย) (18/11/2565)
KKHOS Scoop news EP.6/65 ตอน การจัดบริการศูนย์ร่วมสุขตำบลชำผักแพว (รพ.สต.ชำผักแพว) (17/11/2565)
KKHOS Scoop news EP.5/65 ตอน คณะทำงานวิเคราะห์สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุทางถนน (กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สสจ.สระบุรี) (15/11/2565)
KKHOS Scoop news EP.4/65 ตอน การจัดบริการศูนย์ร่วมสุขตำบลชะอม (รพ.สต.ชะอม) (11/11/2565)
KKHOS Scoop news EP.3/65 ตอน การขับเคลื่อนการดำเนินงานเครือข่ายเด็กไทยไม่กินหวาน อ.แก่งคอย จ.สระบุรี (กลุ่มทันตบุคลากร อ.แก่งคอย) (10/11/2565)
KKHOS Scoop news EP.2/65 ตอน การจัดบริการศูนย์ร่วมสุขตำบลชำผักแพว (รพ.สต.ชำผักแพว) (10/11/2565)
KKHOS Scoop news EP.1/65 ตอน การจัดบริการศูนย์ร่วมสุขตำบลชำผักแพว (รพ.สต.ชำผักแพว) (03/11/2565)
KKHOS Scoop news EP.27 ตอน ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายไม่กินหวาน อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี (15/12/2563)
KKHOS Scoop news EP.26 ตอน จัดบริการศูนย์ร่วมสุขตำบลชำผักแพว ใน รพ.สต.ชำผักแพว (30/11/2563)
KKHOS Scoop news EP.25 ตอน จัดบริการคลินิกหมอครอบครัว ใน รพ.สต.หนองผักบุ้ง (25/11/2563)
KKHOS Scoop news EP.24 ตอน จัดบริการตรวจคัดกรองภาวะแทรกซ้อน ประจำปี ๒๕๖๔ ใน รพ.สต.ทับกวาง (24/11/2563)
KKHOS Scoop news EP.23 ตอน จัดบริการตรวจคัดกรองภาวะแทรกซ้อน ใน รพ.สต.หินซ้อน (17/11/2563)
KKHOS Scoop news EP.22 ตอน จัดบริการคลินิกโรคเรื้อรัง ใน รพ.สต.บ้านป่า (16/11/2563)
KKHOS Scoop news EP.21 ตอน จัดบริการคลินิกหมอครอบครัว ใน รพ.สต.ทับกวาง (12/11/2563)
KKHOS Scoop news EP.20 ตอน จัดบริการศูนย์ร่วมสุขตำบลชำผักแพว ใน รพ.สต.ชำผักแพว (12/11/2563)
KKHOS Scoop news EP.19 ตอน บ้านป่าร่วมใจปลอดภัยอุบัติเหตุจราจรใน รพ.สต.บ้านป่า (09/11/2563)
KKHOS Scoop news EP.18 ตอน 15 ตุลาคม วันล้างมือโลก (15/10/2563)
KKHOS Scoop news EP.17 ตอน โอสถสภาร่วมกับโรงพยาบาลแก่งคอย จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพผู้พิการในท้องถิ่น (13/02/2563)
KKHOS Scoop news EP.16 ตอน Big Cleaning Day และรณรงค์ลดความเสี่ยงติดเชื้อ Coronavirus (12/02/2563)
KKHOS Scoop news EP.15 ตอน ปรับภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบศาลาประดิษฐานพระไภษัชยคุรุไวฑูรยประภาตถาคตเจ้า (13/01/2563)
KKHOS Scoop news EP.14 ตอน พิธีอัญเชิญพระไภษัชยคุรุไวฑูรยประภาตถาคตเจ้า ประดิษฐาน ณ รพ.แก่งคอย (09/01/2563)
KKHOS Scoop news EP.13 ตอน ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก กองการพยาบาล สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร (23/12/2562)
KKHOS Scoop news EP.12 ตอน 5 ธันวาคม วันชาติไทย วันพ่อแห่งชาติ และวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ร.๙ (5/12/2562)
KKHOS Scoop news EP.11 ตอน ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงาน Roles and function of district hospital, QoL and DHS (27/11/2562)
KKHOS Scoop news EP.10 ตอน ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก รพ.เสาไห้ จ.สระบุรี (21/11/2562)
KKHOS Scoop news EP.9 ตอน ขอขอบคุณคณะครูและนักเรียน โรงเรียนแก่งคอย จังหวัดสระบุรี (20/11/2562)
KKHOS Scoop news EP.8 ตอน ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก โรงพยาบาลดอนพุด จังหวัดสระบุรี (30/10/2562)
KKHOS Scoop news EP.7 ตอน 23 ตุลาคม ปิยมหาราช รำลึก (23/10/2562)
KKHOS Scoop news EP.6 ตอน 13 ตุลาคม รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ รัชกาลที่ 9 (13/10/2562)
KKHOS Scoop news EP.5 ตอน ขอขอบพระคุณผู้สร้างบุญ (08/10/2562)
KKHOS Scoop news EP.4 ตอน พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (08/10/2562)
KKHOS Scoop news EP.3 ตอน การแข่งขันกีฬาสาธารณสุข 62 (08/10/2562)
KKHOS Scoop news EP.2 ตอน โอสถสภากับการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ (07/10/2562)
KKHOS Scoop news EP.1 ตอน จิตอาสาสร้างรอยยิ้มให้คนไข้ (07/10/2562)

  สารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS)

ประวัติโรงพยาบาล
ผังโครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบบุคลากร
ประชากร (Population)
ทิศทางการป่วย "ผู้ป่วยนอก" (OPD Sickness)
ทิศทางการป่วย "ผู้ป่วยใน" (IPD Sickness)
การเฝ้าระวังโรคเรื้อรัง (Chronic diseases)
การเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา (Surveillance)
สถานะสุขภาพ (Health Status)
การเข้ารับบริการ "ผู้ป่วยนอก" (OPD Service)
การเข้ารับบริการ "ผู้ป่วยใน" (IPD Service)
ด้านบุคลากร (Personal)
ด้านการเงิน (Financial)
แผนยุทธศาสตร์สาธารณสุข 5 ปี
การเยี่ยมติดตามการแก้ไขปัญหาสาธารณสุข
การนิเทศงานสาธารณสุขประจำปี (เขตสุขภาพ)
การนิเทศงานสาธารณสุขประจำปี (สสจ.สระบุรี)
สรุปผลงานประจำปี (Annual Present)

  การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล

ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพ HA
การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล
กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล
ความก้าวหน้าการพัฒนาคุณภาพ (PCT)
ความก้าวหน้าการพัฒนาคุณภาพ (HRD)
ความก้าวหน้าการพัฒนาคุณภาพ (ENV)
ความก้าวหน้าการพัฒนาคุณภาพ (INS)
ความก้าวหน้าการพัฒนาคุณภาพ (MMs)
ความก้าวหน้าการพัฒนาคุณภาพ (IC)
ความก้าวหน้าการพัฒนาคุณภาพ (IM)
ความก้าวหน้าการพัฒนาคุณภาพ (RM)
การพัฒนาโรงพยาบาล F2 สู่ F1
การพัฒนาระบบคิวการให้บริการ
การพัฒนาสู่โรงพยาบาลคุณธรรม


  ผลงานสำคัญของหน่วยงาน

กลุ่มงานการแพทย์
กลุ่มงานทันตกรรม
กลุ่มงานการพยาบาล
งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก
งานการพยาบาลอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช
งานการพยาบาลผู้ป่วยในชาย-ผู้ป่วยในเด็ก
งานการพยาบาลผู้ป่วยในหญิง
งานการพยาบาลผู้คลอด
งานหน่วยควบคุมการติดเชื้อ-จ่ายกลาง
งานสุขภาพจิตและจิตเวช
งานโภชนศาสตร์
งานการจัดการเวชระเบียน
งานประชาสัมพันธ์
งานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค
งานเทคนิคการแพทย์
งานรังสีวิทยา
งานเวชปฏิบัติครอบครัว
งานอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม
งานบริการสุขภาพชุมชน
งานเวชกรรมฟื้นฟู
งานการแพทย์แผนไทย
งานการแพทย์แผนจีน
งานพัฒนาคุณภาพบริการและมาตรฐาน
งานประกันสุขภาพ
งานสารสนเทศทางการแพทย์
งานการเงินและการบัญชี
งานพัสดุก่อสร้างและการซ่อมบำรุง
งานธุรการและการบริหารยานพาหนะ
งานแผนงานและยุทธศาสตร์เครือข่ายสุขภาพ
งานลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Service)
คลินิกพิเศษ (คลินิกโรคเรื้อรัง)
คลินิกพิเศษ (คลินิกชะลอไตเสื่อม)

  เครือข่ายสุขภาพอำเภอแก่งคอย

  ประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร  การเฝ้าระวังภาวะวิกฤตด้านสุขภาพจิต

ความรู้ทักษะการไกล่เกลี่ย
แบบวัดความเครียด ๒๐ คำถาม
แบบประเมินความเครียด ST-5
แบบประเมินพฤติกรรมความรุนแรงในวัยรุ่น
แบบรายงานการเฝ้าระวังการทำร้ายตนเอง
แบบประเมินภาวะซึมเศร้าและการฆ่าตัวตาย
แบบรายงานการสอบสวนโรคกรณีฆ่าตัวตาย

 การเฝ้าระวังโรคติดเชื้อ COVID-19  ดาวน์โหลดเอกสาร

แบบขอข้อมูลภาพกล้องวงจรปิด
แบบขอใช้ห้องประชุม
แบบขอทำบัตรประจำตัว
แบบใบลาป่วย-กิจส่วนตัว-คลอด
แบบใบลาพักผ่อน
แบบขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศ
แบบขอยกเลิกวันลา
แบบใบขอรถยนต์ทางราชการ
แบบใบสั่งซื้อวัสดุการแพทย์
แบบใบขอสั่งซื้อ/จ้าง
แบบใบแจ้งซ่อม
แบบใบเบิกวัสดุสำนักงาน
แบบขออนุญาตใข้รถยนต์ส่วนตัวฯ
แบบขออนุมัติเบิกเงินบำรุงไปราชการ

 หน่วยงานและระบบภายนอกที่สำคัญ

โรงพยาบาลแก่งคอย
เลขที่ 107 หมู่ 8 ต.ตาลเดี่ยว อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110
โทร. 036-358585, 036-358586, 036-358592 โทรสาร 036-358595
(คลินิคประกันสังคม รพ.แก่งคอย) โทร. 036-246956
(แพทย์แผนไทย รพ.แก่งคอย) โทร. 036-246955

  จำนวนผู้เข้าชม :329538